978-83-7160-541-3.jpg
PODRęCZNY SłOWNIK ANGIELSKO-POLSKI I POLSKO-ANGIELSKI DLA OGRODNIKãW
Barbara Politycka, Tadeusz Baranowski, Joanna Krause, Marek Jerzy
ISBN 978-83-7160-541-3,  
Wyd. I,
2010,
pages: 329,
dictionaries and lexicons
Topic: Others
Price: 39.00 PLN

 

Podręczny słownik angielsko-polski i polsko-angielski dla ogrodników  jest adresowany w szczególności do osób zajmujących się profesjonalnie lub amatorsko ogrodnictwem, posługujących się językiem angielskim na poziomie średnio zaawansowanym. Słownik zawiera w każdej części około 6000 terminów specjalistycznych związanych z szeroko pojętym ogrodnictwem oraz z takich dziedzin przyrodniczych, jak botanika, chemia, fizyka czy fizjologia roślin. W słowniku zebrano również nazwy roślin użytkowych i ozdobnych uprawianych w Europie, towarzyszących im chwastów, roślin pasożytniczych, szkodników i chorób oraz nazwy grzybów uprawnych. Z synonimów tych nazw wybrano najbardziej rozpowszechnione.

 

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie