978-83-7160-558-1.jpg
ENDOGENNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU SPOłECZNO-GOSPODARCZEGO OBSZARãW WIEJSKICH POMORZA ŚRODKOWEGO
Luiza Ossowska, Walenty Poczta
ISBN 978-83-7160-558-1,  
Wyd. I,
2009,
pages: 160,
monographs
Topic: Economics and Social Sciences
Price: 26.00 PLN

 

Region jest pojęciem złożonym, interdyscyplinarnym. Można jednak wyróżnić kilka opisujących go cech charakterystycznych. Region jest częścią większego terytorium, a jednocześnie jego obszar łączą pewne cechy wspólne, które odróżniają region od terenów przyległych. Takim właśnie zjawiskiem wielowymiarowym jest Pomorze Środkowe. Wskazują na to różnorodne właściwości: podobne aspekty historyczne, specyfikacja geograficzno-gospodarcza czy problemy społeczne. Nie ulega wątpliwości, że obszary wiejskie Pomorza Środkowego wymagają aktywizacji. Jest to między innymi konsekwencja występowania w przeszłości państwowych gospodarstw rolnych, będących główną formą organizacji rolnictwa. Ich upadek oraz likwidacja przyczyniły się do powstawania poważnych problemów społeczno-gospodarczych, wśród których wysokie bezrobocie jest odczuwane najbardziej dotkliwie. Szansą tych obszarów jest wielofunkcyjność. Głównym celem badań przedstawionych w publikacji było określenie kierunków rozwoju obszarów wiejskich Pomorza Środkowego z uwzględnieniem uwarunkowań wewnętrznych oraz funkcji podstawowych regionu.

 

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie