978-83-7160-583-3.jpg
METODY TAKSONOMICZNE W ROZPOZNAWANIU TYPãW EKONOMICZNYCH ROLNICTWA I OBSZARãW WIEJSKICH
Feliks Wysocki
ISBN 978-83-7160-583-3,  
Wyd. I,
2010,
pages: 399,
monographs
Topic: Economics and Social Sciences
Price: 17.00 PLN

 

W książce zeprezentowano metodologiczne i empiryczne aspekty stosowania metod taksonomicznych w badaniach ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich. Zaproponowano kompleksowe procedury rozpoznawania typów ekonomicznych, w których wykorzystuje się metody taksonomiczne do klasyfikacji rozłącznej i rozmytej oraz porządkowania liniowego obiektów gospodarczych i przestrzennych. Na tej podstawie można dokonać identyfikacji typów struktury i typów rozwojowych obiektów, co pozwala określić cechy charakterystyczne i stopień zróżnicowania poszczególnych regionów rolniczych i obszarów wiejskich, ocenić poziom i ich możliwości rozwojowe. Wyniki analiz typologicznych mogą być wykorzystane jako źródło informacji przy formułowaniu celów i kierunków rozwoju regionalnego rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich, na przykład dając podstawę do opracowania zasad rozdziału środków finansowych państwa i Unii Europejskiej przyznawanych określonym podmiotom (jednostkom samorządowym, przedsiębiorstwom, gospodarstwom rolnym).

Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów kierunków ekonomicznych, a także praktyków gospodarczych zajmujących się problematyka programowania rozwoju regionalnego.

 

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie