rozprawa.jpg
WłAśCIWOśCI MIKROBIOLOGICZNIE I BIOCHEMICZNE GLEBY ORAZ WZROST I PLONOWANIE JABłONI PO REPLANTACJI
Zofia Zydlik
Zesz. Nr 412,
2010,
pages: 100,
postdoctoral thesis
Topic: Horticulture and Landscape Architecture
Price: 17.50 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie