rozprawa.jpg
UPROSZCZONA, POUBOJOWA METODA SZACOWANIA SKłADU TKANKOWEGO TUSZY JAGNIąT MIęSNEGO TYPU UŬYTKOWEGO
Marek Stanisz
Zeszyt nr 415,
2010,
pages: 142,
postdoctoral thesis
Topic: Animal Breeding and Biology
Price: 27.00 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie