rozprawa.jpg
BADANIA NAD MODYFIKACJą DREWNA W ASPEKCIE JEGO WYKORZYSTANIA JAKO NAPEłNIACZA POLIPROPYLENU
Beata Doczekalska
Zeszyt nr 416,
2010,
pages: 110,
postdoctoral thesis
Topic: Wood Technology
Price: 20.00 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie