978-83-7160-582-6.jpg
WACłAW PYTKOWSKI
Witold Wielicki
ISBN 978-83-7160-582-6,  
Wyd. I,
2010,
pages: 85,
monographs
Topic: Others
Price: 14.00 PLN

W dwudziestą rocznicę śmierci prof. dr hab. Wacława Pytkowskiego, w dowód pamięci i podziękowania za życie i bogatą działalność tego wielkiego uczonego i patrioty pragniemy przypomnieć jego ważniejsze osiągnięcia naukowe.  Profesora Pytkowskiego uznaje się za autora rachunku korelacji w rolnictwie, na podstawie którego stworzył całą teorię, wprowadzając do statystyki wiele pojęć, między innymi: korelacji złudnej, przedziałów ufności, teorii hipotez statystycznych czy teorii rekonstrukcji. Można go bez przesady uznać za prekursora agroekonometrii.  Dorobek naukowy prof. Pytkowskiego charakteryzuje duże bogactwo i ukierunkowanie. Problematyka jego prac obejmowała metodologię organizacji i zarządzania wielkotowarowymi gospodarstwami rolnymi, organizację i ekonomikę gospodarstw indywidualnych ze szczególnym uwzględnieniem czynnika pracy, systemy produkcji rolniczej oraz metodologię badań naukowych.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie