978-83-7160-606-9.jpg
BIZNESPLAN W PRZEDSIęBIORSTWACH OGRODNICZYCH I AGROBIZNESIE
Olga Stefko
ISBN 978-83-7160-606-9,  
Wyd. I,
2010,
pages: 81,
monographs
Topic: Economics and Social Sciences
Price: 18.00 PLN

Główna trudność z opracowaniem biznesplanu polega na cechującej go interdyscyplinarności. Prawidłowy biznesplan zawiera nie tylko informacje dotyczące używanych technologii, lecz wykorzystuje również wiedzę oraz narzędzia stosowane w marketingu, zarządzaniu i finansach. Powinien także uwzględniać specyfikę prowadzenia działalności w określonej branży. Mimo że do tej pory napisano wiele książek będących swoistymi przewodnikami w sporządzaniu biznesplanów, ciągle istnieje niedosyt i zapotrzebowanie na publikacje dotyczące przygotowania tego dokumentu dla poszczególnych specyficznych działów i gałęzi gospodarki.

„Biznesplan w przedsiębiorstwach ogrodniczych i agrobiznesie” zawiera nie tylko sporo informacji teoretycznych, lecz także dużo przykładów konkretnych rozwiązań i sposobów przeprowadzania niezbędnych analiz. Może się okazać bardzo przydatny dla osób chcących dowiedzieć się więcej o samym zagadnieniu oraz dla tych, które stoją przed koniecznością sporządzenia konkretnego biznesplanu w celu uzyskania wsparcia finansowego ze środków krajowych bądź unijnych.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie