978-83-7160-590-1.jpg
POLSKO-ANGIELSKI SłOWNIK HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZąT
Piotr Gronek (red.)
ISBN 978-83-7160-590-1,  
Wyd. I,
2010,
pages: 351,
dictionaries and lexicons
Topic: Others
Price: 27.00 PLN

Słownik zawiera ok. 25 000 haseł z wielu dziedzin, przede wszystkim z anatomii, bochemii, cytofizjologii, doświadczalnictwa, fizjologii, genetyki, histologii, hodowli ogólnej i szczegółowej, immunologii, łowiectwa, myślistwa, paszoznawstwa, patofizjologii, rozrodu zwierząt, weterynarii, zoologii ogólnej i żywienia.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie