978-83-7160-597-0.jpg
ZOOTECHNICZNY NIEZBęDNIK TERMINOLOGICZNY
Henryk Pawlak, Marian Lipiński
ISBN 978-83-7160-597-0,  
Wyd. I,
2011,
pages: 204,
dictionaries and lexicons
Topic: Animal Breeding and Biology
Price: 29.00 PLN

Nie ulega wątpliwości, że postęp w hodowli zwierząt oraz w technologii produkcji zwierzęcej powoduje wprowadzanie nowych pojęć i specjalistycznej terminologii, której używa się nie tylko w kontaktach zawodowych, ale także w mediach kierowanych do rolników. Może się więc czasem zdarzyć, że użyte zostaną terminy, których odbiorca jeszcze nie zna, albo których znaczenia nie jest pewien i chciałby szybko wyjaśnić swoje wątpliwości. Dlatego właśnie postanowiliśmy przygotować niezbędnik podstawowych terminów zootechnicznych, z jakimi może się spotkać osoba zainteresowana tą dziedziną wiedzy rolniczej. Nasza publikacja zawiera ponad 1100 haseł terminologicznych, najczęściej o zawężonym układzie encyklopedycznym, związanych z produkcją zwierzęcą.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie