978-83-7160-619-9.jpg
WARSZTATY STATYSTYCZNE SAS. MATERIAłY DO ZAJęć
Tomasz Strabel, Sebastian Mucha
ISBN 978-83-7160-619-9,  
Wyd. I,
2011,
pages: 101,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Others
Price: 21.00 PLN

Pakiet programów SAS tworzony jest przez SAS Institute, firmę będącą światowym liderem w zakresie analityki biznesowej. Jej produkty są adresowane do wszystkich sektorów gospodarki. Z rozwiązań SAS korzysta na świecie ponad 50 000 firm i instytucji w ponad 120 krajach. W skład oprogramowania SAS wchodzi m.in. znany i ceniony pakiet programów do prowadzenia analizy statystycznej.

Skrypt „Warsztaty statystyczne SA. Materiały do zajęć” napisano dla osób chcących przeprowadzić analizę statystyczną.  To cenna pomoc podczas opracowywania wyników projektów badawczych oraz w przygotowania pracy magisterskiej czy doktorskiej. Skrypt, mimo, że powstał z myślą o doktorantach Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, jest adresowany do szerokiego grona odbiorców.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie