978-83-7160-609-0.jpg
CHROMATYNA. MOLEKULARNE MECHANIZMY EPIGENETYCZNE
Maria Rogalska Stanisława, Magdalena Achrem, Andrzej Wojciechowski
ISBN 978-83-7160-609-0,  
Wyd. I,
2010,
pages: 199,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Others
Price: 17.00 PLN

We wszystkich organizmach żywych DNA występuje w połączeniu z białkami, natomiast u eukariotów DNA jest połączony z białkami histonowymi. Kompleks ten, nazywany chromatyną, jest podstawowym składnikiem chromosomów i tworzy środowisko aktywności genów oraz innych zdarzeń jądrowych. Wpływ chromatyny na działanie genów stał się bardzo widoczny w świetle badań wykonanych w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Można powiedzieć, że oprócz informacji zapisanej sekwencją nukleotydów w DNA genu, istnieje inna jej forma zawarta w chromatynie i nazywana epigenetyką, która materializuje zapis zawarty w genach. Tą formą informacji epigenetycznej są specyficzne modyfikacje chemiczne DNA i białek chromatynowych, wpływające na określone stany chromatyny, warunkujące aktywację lub inaktywację genu.

W podręczniku zawarto podstawowe informacje dotyczące molekularnych mechanizmów epigenetycznych regulujących aktywność genów. Przedstawiono w nim także procesy biologiczne oddziałujące na strukturę chromatyny i aktywność obszarów genowych. Olbrzymie znaczenie dla aktywności genów mają histony, dlatego w opracowaniu skoncentrowano się na chromatynie i jej wpływie na ekspresję genów, ukazując chromosomowe środowisko genów.

Książka jest adresowana nie tylko do studentów biologii i medycyny, lecz także do studentów uniwersytetów kształcących biotechnologów i rolników oraz do wszystkich, którzy zamierzają poszerzyć wiedzę z epigenetyki.

 

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie