978-83-7160-622-9.jpg
PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO ODNOWIEń I ZALESIEń, SPOSOBY I TECHNIKA SADZENIA ORAZ PIELęGNACJA UPRAW
Henryk Kocjan
ISBN 978-83-7160-622-9,  
Wyd. IV popr. ,
2011,
pages: 117,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Forestry
Price: 22.00 PLN

Książka obejmuje podstawowe zagadnienia związane z pracami przygotowawczymi do odnowień i zalesień w różnych warunkach terenowych. Stanowi kompendium wiadomości z zakresu przygotowania gleby pod odnowienia i zalesienia oraz krótką charakterystykę przydatności urządzeń i narzędzi do przygotowania gleby. Omówiono również sposoby i technikę sadzenia oraz pielęgnowanie gleby i zwalczanie chwastów w uprawach.

Książka jest przeznaczona dla studentów leśnictwa. Mogą z niej również korzystać leśnicy, którzy w swojej praktyce realizują prace odnowieniowe i pielęgnacyjne. Niektóre zagadnienia, takie jak np. biologiczna rekultywacja terenów zdewastowanych i nowo powstałych zbiorników wodnych, mogą zainteresować także pracowników ochrony środowiska i biologów.  

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie