rozprawa.jpg
STUDIA NAD WZROSTEM, PLONOWANIEM I WALORAMI UŬYTKOWYMI PORZECZKI CZARNEJ I CZERWONEJ PODDANYCH CIęCIU ODMłADZAJąCEMU
Józef Grajkowski
Zesz. nr 422,
2011,
pages: 142,
postdoctoral thesis
Topic: Horticulture and Landscape Architecture
Price: 30.50 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie