rozprawa.jpg
GOSPODARKA WODNA MIKROZLEWNI ROLNICZYCH Z WYSTęPUJACYMI OCZKAMI WODNYMI NA POJEZIERZU GNIEŪNIEńSKIM
Michał Fiedler
ISBN 1896-1894,  
Zeszyt nr 425,
2011,
pages: 106,
postdoctoral thesis
Topic: Land Reclamation and Environmental Engineering
Price: 18.50 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie