rozprawa.jpg
BADANIA FIZYKOCHEMICZNYCH PROCESãW ZACHODZąCYCH W CZASIE STARZENIA SIę KLEJOWYCH ŬYWIC MUF
Mariusz Jóźwiak
ISBN 1896-1894,  
Zeszyt nr 423,
2011,
pages: 207,
postdoctoral thesis
Topic: Wood Technology
Price: 32.50 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie