rozprawa.jpg
WPłYW WYBRANYCH CZYNNIKãW NA RODZAJ POZYCJI ROBOCZYCH OPERATORA PILARKI SPALINOWEJ PODCZAS śCINKI DRZEW
Witold Grzywiński
ISBN 1896-1894,  
Zeszyt nr 424,
2011,
pages: 99,
postdoctoral thesis
Topic: Wood Technology
Price: 17.50 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie