978-83-7160-610-6.jpg
OD NORM ŬYWIENIOWYCH DO MARKETINGU ŬYWNOśCI
Jan Gawęcki, Wojciech Roszkowski
ISBN 978-83-7160-610-6,  
Wyd. I,
2011,
pages: 134,
monographs
Topic: Food Science and Nutrition
Price: 22.00 PLN

Mnogość i dostępność, nierzadko sprzecznych, informacji na temat tego: „co mamy jeść, a czego unikać?”, „co jest zdrowe i dla nas korzystne, a co przyczynia się do rozwoju chorób?”, „które produkty są lepsze od innych i dlaczego?” – w wielu umysłach wywołuje chaos, podważa zaufanie do żywieniowców i utrudnia realizację prawidłowego żywienia.

Są trzy główne przyczyny takiego stanu rzeczy:

- odkrycia naukowe, które nieustannie weryfikują i poszerzają wiedzę o żywności,

- nierzetelne działania producentów żywności, którzy dbają przede wszystkim o atrakcyjność przekazywanych informacji, kosztem ich wiarygodności,

- umieszczanie w środkach masowego przekazu informacji sensacyjnych, anonimowych i nie podlegających weryfikacji merytorycznej, które często rozmijają się  z prawdą i oficjalnym stanowiskiem nauki o żywieniu i żywności.

Głównym celem książki jest zatem przybliżenie Czytelnikowi pojęcia racjonalnego żywienia, tego jak osiągnięcia biologii, chemii i innych nauk przyrodniczych implementowane są do nauki o żywieniu i jak nauka ta stara się kreować w społeczeństwie zdrowy model spożycia żywności.

Kluczową pozycję zajmują w tym względzie normy żywieniowe, w których zawiera się współczesna i najbardziej wiarygodna wiedza o potrzebach pokarmowych człowieka i profilaktyce zdrowotnej.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie