rozprawa.jpg
BADANIA WARTOśCI SZKãłKARSKIEJ I SADOWNICZEJ DWãCH NOWYCH KLONãW PIGWY (CYDONIA OBLONGA MILL.)
Sławomir Świerczyński
Zeszyt 432,
2011,
pages: 126,
postdoctoral thesis
Topic: Horticulture and Landscape Architecture
Price: 21.00 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie