rozprawa.jpg
BADANIA NAD POTENCJAłEM PRZECIWUTLENIAJąCYM EKSTRAKTãW Z LIśCI HERBATY CAMELIA SINENSIS I ICH WYKORZYSTANIEM DO KSZTAłTOWANIA TRWAłOśCI TłUSZCZãW
Anna Gramza-Michałowska
Zeszyt nr 435,
2011,
pages: 110,
postdoctoral thesis
Topic: Food Science and Nutrition
Price: 21.00 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie