978-83-7160-652-6.jpg
PRZEWODNIK DO ćWICZEń Z PODSTAW CHEMII DREWNA I WYBRANYCH POLIMERãW
Włodzimierz Prądzyński (red.)
ISBN 978-83-7160-652-6,  
Wyd. II,
2012,
pages: 67,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Wood Technology
Price: 14.00 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie