978-83-7160-658-8.jpg
POMIARY WIELKOśCI GEOMETRYCZNYCH W TECHNICE
Karol Durczak
ISBN 978-83-7160-658-8,  
Wyd. II,
2012,
pages: 268,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Agronomy and Bioengineering
Price: 41.00 PLN

Działalność człowieka jest nierozerwalnie związana z pomiarami. Przed zakupem ważymy owoce, a prowadząc samochód, obserwujemy wskaźniki informujące o aktualnej prędkości jazdy, temperaturze silnika, temperaturze powietrza na zewnątrz czy zużyciu paliwa. Można więc uznać, że pomiary to świadome działanie człowieka, których celem jest uzyskanie informacji liczbowej o mierzonej wielkości. Zbiory tych informacji to najwartościowsza empiryczna baza danych wykorzystywana w wielu różnych obszarach gospodarczych. Współczesna technologia i eksploatacja maszyn wymaga prowadzenia precyzyjnych pomiarów różnych wielkości fizycznych podczas obróbki, montażu, badań diagnostycznych czy weryfikacji części. Aby dobrze mierzyć, trzeba znać budowę i zasadę funkcjonowania przyrządów, procedurę prawidłowego wykonywania pomiarów oraz szacować niepewność na podstawie błędów pomiarowych. Ważna jest również umiejętność tworzenia z uzyskanych wyników komputerowych baz danych, łatwych do dalszego wykorzystania. Zdobycie wiedzy z tego zakresu umożliwi podręcznik „Pomiary wielkości geometrycznych w technice”, który zawiera także przykładowe zadania pomiarowe ułatwiające jej przyswojenie.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie