978-83-7160-650-2.jpg
SUMIENIE BIZNESU. ETYCZNE DECYZJE GOSPODARCZE.
Magdalena Kozera
ISBN 978-83-7160-650-2,  
Wyd. I,
2012,
pages: 95,
monographs
Topic: Economics and Social Sciences
Price: 19.00 PLN

Ludzie - rasa drapieżców, która opanowała świat materii i zawłaszcza świat ducha. Nie wygrywają w niej najlepsi, lecz najsilniejsi, nie idealiści, lecz materialiści. Świat objęty we władanie sprowadzają do kategorii możliwych do osiągnięcia indywidualnych korzyści. Korzyści na dziś, bez troski o jutro….

Kim są dzisiejsi właściciele, menedżerowie, lekarze, adwokaci, nauczyciele i jakim zasadom hołdują? Czy jeszcze pamiętają, czym jest życie godziwe i dobra robota? Czy czują się życiem wśród życia, które pragnie żyć? Czy nie zagłuszają sumienia? Czy słyszą głos drugiego człowieka? Czy odnajdują w sobie imperatyw kategoryczny?

Oddana do rąk czytelnika pozycja przypomina o głębokim zakorzenieniu cywilizacyjnym idei postępowania etycznego. Odwołując się do starożytności, sięga po idee złotego środka: dobra - piękna - prawda czy szczęśliwości. Prowadzi przez zawiłości postaw i światopoglądu człowieka średniowiecza i renesansu. Dociera wreszcie do czasów współczesnych, którym poświęca szczególną uwagę, wskazując na konieczność głębokiej refleksji etycznej nad nowymi problemami i wyborami, przed którymi stają ludzie.

Konstrukcja książki pozwala czytelnikowi zarówno dojrzałemu, jak i młodemu (o nie do końca sprecyzowanych poglądach i ukształtowanej sylwetce moralnej) na odnalezienie etycznego punktu odniesienia w kwestiach trudnych i wątpliwych, które można rozwiązać w różny sposób. Nie proponuje jednoznacznych rozstrzygnięć, wskazuje raczej, jakie kierunek obrać.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie