rozprawa.jpg
NOWE BIOTYPY ANTYPKI (PRUNUS MAHALEB L.) JAKO SŁABO ROSNĄCE PODKŁADKI DLA CZTERECH ODMIAN UPRAWNYCH CZEREŚNI
Aleksander Stachowiak
Zeszyt 438,
2012,
pages: 119,
postdoctoral thesis
Topic: Horticulture and Landscape Architecture
Price: 23.00 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieści Akademickie