978-83-7160-656-4.jpg
TEST DO SPRAWDZANIA I OCENY WIEDZY ŬYWIENIOWEJ „GAROTA”
Jan Gawęcki, Jolanta Czarnocińska, Małgorzata Kulczak
ISBN 978-83-7160-656-4,  
Wyd. I,
2012,
pages: 81,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Food Science and Nutrition
Price: 22.00 PLN

Niniejsza publikacja to pierwsza w Polsce książka zawierająca test, który umożliwia w prosty i obiektywny sposób sprawdzenie poziomu wiedzy z nauki o żywieniu w różnych grupach osób, dając powtarzalne i wiarygodne wyniki. Autorzy stworzyli zbiór 420 pytań, wykorzystując duże doświadczenie nabyte podczas nauczania przedmiotów żywieniowych na różnych typach i kierunkach studiów, a także układania zadań dla uczestników Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Zbiór obejmuje pytania różnego typu (wyboru, prawda/fałsz i przyporządkowania) podzielone na 14 bloków tematycznych. W każdym bloku pytania są sklasyfikowane według stopnia trudności zweryfikowanego w badaniach z udziałem nauczycieli, studentów i uczniów.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie