rozprawa.jpg
OCENA ZMIAN GOSPODARKI LEśNEJ PROWADZONEJ PRZEZ PAńSTWOWE GOSPODARSTWO LEśNE LASY PAńSTWOWE W HANDLU DREWNEM W POLSCE
Krzysztof Adamowicz
Zeszyt 441,
2012,
pages: 160,
postdoctoral thesis
Topic: Forestry
Price: 29.00 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie