rozprawa.jpg
DENITRYFIKACJA śCIEKãW PRZEMYSłOWYCH O DUŬEJ ZAWARTOśCI AZOTANãW
Paweł Cyplik
Zeszyt 443,
2012,
pages: 90,
postdoctoral thesis
Topic: Land Reclamation and Environmental Engineering
Price: 19.00 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie