rozprawa.jpg
POTENCJAł PRZECIWLISTERYJNY BAKTERII FERMENTACJI MLEKOWEJ WYSTęPUJACYCH W SERACH REGIONALNYCH WYTWARZANYCH W OKRęGU TATRZAńSKIM
Anna Sip
Zeszyt 442,
2012,
pages: 125,
postdoctoral thesis
Topic: Food Science and Nutrition
Price: 25.00 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie