978-83-7160-648-9.jpg
PODSTAWY MIKRO- I MAKROEKONOMII: PROBLEMY - TESTY - ZADANIA
Władysława Łuczka-Bakuła
ISBN 978-83-7160-648-9,  
Wyd. I,
2012,
pages: 339,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Economics and Social Sciences
Price: 42.00 PLN

Podręcznik obejmuje podstawowe zagadnienia mikro- i makroekonomii. Zawiera definicje, testy i zadania do rozwiązania wraz z odpowiedziami. Może być pomocny w lepszym zrozumieniu wiedzy dotyczącej zagadnień omawianych na wykładach i ćwiczeniach oraz w opanowaniu umiejętności dokonywania wyborów ekonomicznych.

Opracowanie jest przeznaczone dla studentów nieekonomicznych kierunków studiów, zwłaszcza  studiów licencjackich przyrodniczo-rolniczych i inżynieryjnych.

 

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie