83-7160-426-2.jpg
EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA WYKORZYSTANIA RYNKOWYCH NARZęDZI STABILIZACJI CEN I ZARZąDZANIA RYZYKIEM W ROLNICTWIE
Michał Jerzak, Andrzej Czyżewski
ISBN 83-7160-426-2,  
Wyd. I,
2006,
pages: 252,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Economics and Social Sciences
Price: 7.00 PLN

W dobie powszechnej globalizacji i integracji Polski ze strukturami Unii europejskiej coraz większego znaczenia nabiera problem zarządzania ryzykiem działalności gospodarczej, w tym ryzykiem cenowym w rolnictwie. Poziom rozwoju polskiego rynku rolnego pozwala zakładać, że istniejące warunki makro- i mikroekonomiczne umożliwiają wprowadzenie i stabilny rozwój instrumentów zarządzania ryzykiem cenowy, które będą stanowiły integralną część obrotu towarowego w rolnictwie, wpływająca zarówno na stabilizację cen, jak i stabilność warunków produkcji.

 

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie