978-83-7160-594-9.jpg
KOSZTY LOGISTYKI PRZEDSIęBIORSTW ROLNYCH. SYSTEM INFORMATYCZNY ?AGROLOGIS?
Karol Wajszczuk, Jacek Wawrzynowicz, Bogusław Śliwczyński
ISBN 978-83-7160-594-9,  
Wyd. I,
2010,
pages: 279,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Economics and Social Sciences
Price: 7.00 PLN

W książce zaprezentowano innowacyjny system informatyczny AGROLOGIS służący do ewidencji i analizy kosztów w przedsiębiorstwach rolnych. System ten, w formie programu komputerowego, jest efektem trzyletniego projektu rozwojowego, zrealizowanego przez pracowników Katedry Zarządzania i Prawa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy współpracy z Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

Opracowany system ułatwia pozyskiwanie informacji o procesach biznesowych ze szczególnym uwzględnieniem procesów logistycznych. Stwarza możliwości przeprowadzenia odpowiednich analiz i ocen działalności przedsiębiorstwa rolnego, których wyniki ułatwią znalezienie alternatywnych rozwiązań w procesie zarządzania logistyką.

Uatrakcyjnieniem książki jest bogato ilustrowana instrukcja oprogramowania prezentująca kolejne etapy jego wdrażania oraz załączona płyta prezentująca podstawowe funkcje i możliwości oprogramowania AGROLOGIS.

Autorzy mają nadzieję, że niniejsza publikacja zachęci menedżerów przedsiębiorstw rolnych do nowego spojrzenia na zagadnienie kosztów logistyki i skłoni ich do podjęcia próby wdrożenia systemu AGROLOGIS w swoich przedsiębiorstwach. Książka ta skierowana jest również do studentów, zwłaszcza uczelni rolniczych.

 

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie