83-7160-372-X.jpg
PLAN I ANALIZA MARKETINGOWA PRZEDSIęBIORSTWA ROLNEGO
Dariusz Majchrzycki, Rafał Baum, Witold Wielicki
ISBN 83-7160-372-X,  
Wyd I,
2005,
pages: 128,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Economics and Social Sciences
Price: 3.00 PLN

Monografia przedstawia adaptację poszczególnych elementów marketingu strategicznego i operacyjnego wykorzystywanych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych do stworzenia modelu planu marketingowego dla przedsiębiorstw rolnych silnie powiązanych z rynkiem.

W publikacji zaproponowano autorski model planu marketingowego dla przedsiębiorstwa rolnych, który składa się z dziesięciu kolejno scharakteryzowanych części. Omówiono w nich zakres wykorzystania poszczególnych elementów marketingu strategicznego i operacyjnego w rolnictwie, z uwzględnieniem rodzaju sprzedawanych produktów. Zakres ich wykorzystania zależy od tego, czy ma się do czynienia ze sprzedażą surowców rolnych czy produktów uszlachetnionych, indywidualnie oznaczonych.

Następnie model planu marketingowego adaptowano i wykorzystano w dwóch celowo wybranych przedsiębiorstwach rolnych, dla których opracowano pięcioletnie plany marketingowe.

Autorzy mają nadzieję, że niniejsza publikacja okaże się przydatna także dla studentów wielu kierunków studiów (zwłaszcza uczelni rolniczych) - jako kompleksowe ujęcie możliwych do wykorzystania w agrobiznesie metod i narzędzi marketingowych.

W praktyce rolniczej zaproponowany model będzie mógł być stosowany w przedsiębiorstwach rolnych silnie powiązanych z rynkiem w celu tworzenia spójnych i harmonijnych planów marketingowych.

 

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie