rozprawa.jpg
SYSTEM OCENY JAKOśCI SERWISOWANIA MASZYN ROLNICZYCH
Piotr Rybacki
ISBN 1896-1894,  
Zeszyt nr 445,
2012,
pages: 170,
postdoctoral thesis
Topic: Agronomy and Bioengineering
Price: 23.00 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieści Akademickie