rozprawa.jpg
CHARAKTERYSTYKA ŬELI SKROBIOWYCH OKREśLONA METODą NISKOPOLOWEGO MAGNETYCZNEGO REZONANSU JąDROWEGO
M. Baranowska Hanna
ISBN 1896-1894,  
Zeszyt nr 446,
2012,
pages: 92,
postdoctoral thesis
Topic: Food Science and Nutrition
Price: 18.50 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie