978-83-7160-680-9.jpg
PODSTAWY WIEDZY O ROLNICTWIE I AGROBIZNESIE
Magdalena Kozera, Roma Ryś-Jurek, zbior.) Tabert Marek (red.
ISBN 978-83-7160-680-9,  
Wyd. I,
2012,
pages: 307,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Economics and Social Sciences
Price: 37.00 PLN

W podręczniku omówiono podstawowe elementy wiedzy oraz terminologię niezbędną do studiowania szczegółowych zagadnień ekonomicznych i prawnych z zakresu rolnictwa i agrobiznesu, wypełniając w ten sposób lukę na rynku wydawniczym. Poruszana problematyka jest szczególnie istotna z uwagi na rosnące znaczenie wiedzy ekonomicznej dla podmiotów gospodarczych działających w rolnictwie, a także ze względu na rozwijające się powiązania polskiego rolnictwa i agrobiznesu z rynkami Unii Europejskiej. Wbrew niektórym poglądom rolnictwo nie uległo bowiem zmarginalizowaniu, wręcz przeciwnie. Rozszerza swój zakres działania na pola pokrewne, zwłaszcza związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem terenów wiejskich. W tym kontekście znaczenia nabiera jeszcze jeden relatywnie nowy wymiar: społeczna odpowiedzialność za prowadzone w rolnictwie i agrobiznesie działania.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie