978-83-7160-672-4.jpg
MIT STEPOWIENIA WIELKOPOLSKI W śWIETLE WIELOLETNICH BADAń OBIEGU WODY
Piotr Ilnicki, Ryszard Farat, Krzysztof Górecki, Piotr Lewandowski
ISBN 978-83-7160-672-4,  
Wyd. I,
2012,
pages: 398,
monographs
Topic: Land Reclamation and Environmental Engineering
Price: 11.50 PLN

W monografii przedstawiono zmiany obiegu wody w Wielkopolsce, obejmujące okres od połowy XIX wieku do 2010 roku. Badania wykonano na podstawie pomiarów obserwacji najważniejszych elementów klimatu (opady atmosferyczne i temperatura powietrza), występowania suszy, głębokości układania się poziomów wody podziemnej w zlewni i na terenach objętych pracami melioracyjnymi, wahań stanów wody w jeziorach i rzekach. Pozwoliły one na wykazanie błędności ogłoszonej w 1947 roku teorii „stepowienia Wielkopolski”, w znacznej mierze opartej na przewidywanych niekorzystnych zmianach obiegu wody. Przedstawiono również międzynarodową prognozę zmiany klimatu, gospodarki wodnej i produkcji rolnej w całej Europie w perspektywie 2100 roku, opracowaną w czasie prac na „globalnych ociepleniem”.

 

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie