978-83-7160-674-8.jpg
TECHNIKA ROLNICZA. NARZęDZIA I MASZYNY ROLNICZE.
Zbigniew Błaszkiewicz
ISBN 978-83-7160-674-8,  
Wyd. II uzup.,
2012,
pages: 353,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Agronomy and Bioengineering
Price: 34.00 PLN

 

W podręczniku omówiono przeznaczenie, budowę i regulacje narzędzi, maszyn i urządzeń rolniczych, z uwzględnieniem środków transportowych, stosowanych w nowoczesnej polowej produkcji roślinnej oraz w konserwacji i przechowywaniu płodów rolnych. Zaprezentowano różne rozwiązania techniczne, ważne w zrównoważonym rolnictwie i jego otoczeniu, w aspekcie efektów agronomicznych i ochrony środowiska. Przedstawiono elektroniczo-informatyczne wspomaganie techniki w procesach produkcji roślinnej. Układ i treści podręcznika sprzyjają samodzielnemu powiększaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji przez studentów uczelni wyższych i praktyków.

 

 

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie