rozprawa.jpg
PMDI JAKO śRODEK WIąŬąCY W PRZEMYśLE TWORZYW DREWNOPOCHODNYCH
Dorota Dziurka
ISBN 1896-1894,  
Zeszyt nr 449,
2013,
pages: 110,
postdoctoral thesis
Topic: Wood Technology
Price: 21.00 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie