rozprawa.jpg
ZMIANY JAKOśCIOWE śLIWEK (PRUNUS DOMESTCA L.) PODCZAS PRZECHOWYWANIA I SUSZENIA ORAZ OCENA WłAśCIWOśCI PROZDROWOTNYCH SUSZU
Dorota Walkowiak-Tomczak
ISBN 978-83-7160-689-2,  
Zeszyt nr 450,
2013,
pages: 203,
postdoctoral thesis
Topic: Food Science and Nutrition
Price: 33.00 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie