rozprawa.jpg
ZMIENNOść MORFOLOGICZNA I ZRãŬNICOWANIE GENETYCZNE GRUSZY POSPOLITEJ PYRUS PYRASTER L. (BURGSD.) W POLSCE
Wojciech Antkowiak
ISBN 1896-1894,  
Zeszyt nr 451,
2013,
pages: 127,
postdoctoral thesis
Topic: Horticulture and Landscape Architecture
Price: 29.00 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie