978-83-7160-684-7.jpg
TOWAROWY RYNEK TERMINOWY W ROLNICTWIE. DETERMINANTY TWORZENIA I ROZWOJU W POLSCE
A. Jerzak Michał
ISBN 978-83-7160-684-7,  
Wyd. I,
2013,
pages: 179,
monographs
Topic: Economics and Social Sciences
Price: 10.00 PLN

Giełdy towarowe, które na przełomie XX i XXI w. znalazły się w cyberprzestrzeni zaczęły przeżywać swój renesans. Reakcją na nową sytuację i odnalezienie się w zaistniałych warunkach były fuzje i reorganizacje tych instytucji. Z sukcesem podejmowano próby unifikacji zasad obrotu wielu specyficznych rynków oferowanych na jednej platformie elektronicznej. Dziś jest już oczywiste, że Internet otworzył nową epokę w obrocie giełdowym i dostarczył nowych możliwości przedsiębiorstwom w zakresie działań związanych z racjonalnym zarządzaniem kapitałem i wieloma występującymi w rolnictwie ryzykami. Możliwości te dotyczą również polskich przedsiębiorstw rolnych. Utrzymanie bowiem konkurencyjności na rynku, przy jednoczesnej konieczności stabilizowania dochodów, wymaga przyjęcie strategii zarządzania ryzykiem cenowym wykorzystującej giełdowe instrumenty rynku terminowego.

Niniejsza praca precyzuje zatem ekonomiczne uwarunkowania i determinanty tworzenia w Polsce w latach 1995-2011 towarowego rynku terminowego w rolnictwie. Wskazuje również na istniejące na krajowym rynku możliwości w zakresie zarządzania ryzykiem cenowym surowców rolnych.

 

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie