978-83-7160-682-3.jpg
ZABYTKOWE CMENTARZE EWANGELICKIE PãłNOCNEJ WIELKOPOLSKI
Agnieszka Rydzewska
ISBN 978-83-7160-682-3,  
Wyd. I ,
2013,
pages: 119,
monographs
Topic: Horticulture and Landscape Architecture
Price: 14.00 PLN

Ważną, jeżeli nie najistotniejsza częścią krajobrazu kulturowego są cmentarze. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że stanowią źródło tożsamości, przekazując wiedzę o dawnych mieszkańcach, a tym samym historii danego regionu. Funkcje te spełniają wszystkie miejsca pochówku niezależnie od rodzaju czy wyznania. Dziś często o tym zapominamy.

Z pietyzmem pielęgnujemy groby swoich bliskich, jednocześnie zapominając o cmentarzach niekatolickich, które ulegają coraz głębszej degradacji. Dzieje się tak nie tylko z powodu braku opieki wynikającej z nieobecności rodziny, które by o te miejsca zadbały, ale niestety także na skutek dewastacyjnej działalności okolicznych mieszkańców. Problem ten dotyka głównie cmentarzy ewangelickich, poniemieckich. Można doszukiwać się wielu przyczyn takiego postępowania, ale czy można je usprawiedliwiać?

 

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie