rozprawa.jpg
MIęDZYNARODOWA ZDOLNOść KONKURENCYJNA SEKTORA ROLNO-SPOŬYWCZEGO KRAJãW UNII EUROPEJSKIEJ
Karolina Pawlak
ISBN 978-83-7160-691-5,  
Zeszyt nr 448,
2013,
pages: 491,
postdoctoral thesis
Topic: Economics and Social Sciences
Price: 46.00 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie