978-83-7160-668-7.jpg
ZRASZACZE I EMITERY W CIśNIENIOWYCH SYSTEMACH NAWADNIANIA ROśLIN
Leszek Piechnik
ISBN 978-83-7160-668-7,  
Wyd. I,
2013,
pages: 183,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Agronomy and Bioengineering
Price: 7.00 PLN

Opracowana w podręczniku systematyka zraszaczy i emiterów pozwoliła na przedstawienie dużego zbioru różnych rozwiązań konstrukcyjnych, z uwzględnieniem zastosowania zraszaczy, zasady ich działania, głównych parametrów użytkowych i rozwiązań technicznych. Opisano wiele ciekawych najnowszych konstrukcji. Liczne ilustracje pokazują zraszacze podczas pracy oraz ich budowę i regulacje. Na wykresach zamieszczono zmierzone parametry użytkowe, które mogą ułatwić wybór tych urządzeń w projektowaniu systemów nawodnieniowych oraz w zastosowaniu praktycznym - w ogrodach przydomowych, na trawnikach obiektów sportowych, lub też produkcyjnym - w ogrodnictwie i rolnictwie.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie