rozprawa.jpg
WłAśCIWOśCI FIZYKOCHEMICZNE PłYT Z ORIENTOWANYCH WIãRãW PASMOWYCH PODDANYCH ODDZIAłYWANIU śRODOWISKOWYCH CZYNNIKãW STARZENIOWYCH
Radosław Mirski
Zeszyt nr 456,
2013,
pages: 133,
postdoctoral thesis
Topic: Wood Technology
Price: 22.00 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie