rozprawa.jpg
WPŁYW CZYNNIKÓW POGODOWYCH I AGROTECHNICZNYCH NA WZROST I PLONOWANIE PSZENŻYTA JAREGO
Katarzyna Panasiewicz
Zeszyt nr 453,
2013,
pages: 141,
postdoctoral thesis
Topic: Agronomy and Bioengineering
Price: 22.00 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieści Akademickie