978-83-7160-687-8.jpg
HODOWLA, CHãW I UŬYTKOWANIE KãZ
Jacek Wójtowski (red.)
ISBN 978-83-7160-687-8,  
Wyd. I,
2013,
pages: 426,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Animal Breeding and Biology
Price: 47.00 PLN

Podręcznik, którego autorami są wybitni polscy i zagraniczni specjaliści, kompleksowo omawia zagadnienia hodowli i chowu kóz ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki rozrodu, żywienia, pielęgnacji oraz charakterystycznych dla tego gatunku zachowań zwierząt. Szczegółowo opracowany rozdział o pozyskiwaniu i przetwórstwie mleka koziego pozwala na doskonalenie wiedzy z zakresu mlecznego użytkowania kóz. Omawiane zagadnienia genetyki populacji oraz programów hodowlanych dla kóz mlecznych umożliwiają poznanie dokonań i kierunków obecnie realizowanych prac hodowlanych.

Książka zawiera najnowsze informacje na temat postępów cytogenetyki i genetyki molekularnej w badaniach nad genomem kozy oraz obszerny rozdział omawiający etiologię, epidemiologię i zwalczanie chorób kóz. Całość uzupełniają liczne, piękne i starannie dobrane ilustracje, wśród których na szczególne podkreślenie zasługują unikalne, w przeważającej większości po raz pierwszy publikowane fotografie dzikich przedstawicieli podrodziny Caprinae. Podnoszę one walory naukowo-dydaktyczne książki jako podręcznika akademickiego, adresowanego przede wszystkim do studentów kierunków: zootechnika, biologia i weterynaria.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie