rozprawa.jpg
WPłYW DESZCZOWANIA, SPOSOBU PRZYSPIESZENIA WSCHODãW I NAWOŬENIA AZOTEM NA PLON I JAKOść BULW ZIEMNIAKãW BARDZO WCZESNYCH
Katarzyna Rębarz
Zeszyt nr 454,
2013,
pages: 108,
postdoctoral thesis
Topic: Agronomy and Bioengineering
Price: 17.50 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie