rozprawa.jpg
ROZWãJ ROLNICTWA W POLSCE Z WYKORZYSTANIEM WYBRANYCH MECHANIZMãW WSPãLNEJ POLITYKI ROLNEJ UNII EUROPEJSKIEJ
Wawrzyniec Czubak
ISBN 978-83-7160-704-2,  
Zeszyt nr 458,
2013,
pages: 322,
postdoctoral thesis
Topic: Economics and Social Sciences
Price: 33.00 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie