rozprawa.jpg
MOŬLIWOśCI ZASTOSOWANIA HARWESTERA DO POZYSKIWANIA DREWNA W MIESZANYCH DRZEWOSTANACH BRZOZOWO-SOSNOWYCH
Piotr Mederski
Zeszyt nr 460,
2013,
pages: 109,
postdoctoral thesis
Topic: Forestry
Price: 14.00 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie